Dan grada Pakraca

Za svoj rođendan grad Pakrac je obradovao svoje najmlađe stanovnike Jumicar edukacijom .