Misija i vizija

Program prometne kulture za najmlađe preventivni je edukacijski koncept koji osnovnoškolce nižih razreda na jedinstven, lak i zabavan način obučava o pravilima ponašanja u cestovnom prometu.
U Hrvatskoj se isti provodi od 2013. godine, a do danas obuku je završilo preko 50.000 polaznika u više od 200 škola.

Ciljevi programa su: omogućiti polaznicima učenje važnih vještina i znanja za sigurno sudjelovanje u prometu, preuzimanje odgovornosti, predviđanje opasnosti, pravilne reakcije u kriznim situacijama.
Dugoročno, ciljevi programa su pridonijeti smanjenju broja smrtno stradale i ozlijeđene djece u prometu, povećati stupanj prometne kulture među djecom i poboljšati kvalitetu života kroz sigurniju mobilnost djece.

Naša misija je kontinuiran i sustavan rad sa što većim brojem osnovnih škola i učenika u RH.
Djeca, kao najugroženiji sudionici u prometu, bez iznimke moraju biti više edukativno involvirani po pitanju prometne kulture.

Vizija programa je obuhvatiti sve osnovne škole na području Republike Hrvatske, kako bi edukacija bila dostupna svakom učeniku.