O nama

Pod nazivom Jumicar krije se vrhunski edukacijski koncept preventivnog odgoja djece u cestovnom prometu čiji je osnovni cilj razvijanje dječje svijesti o sigurnosti u prometu… Kroz zabavu, djeci- pješacima od 7 do 12 godina nastoji se ukazati na sve opasnosti i poteškoće u cestovnom prometu.
Ideja Jumicar programa je educirati djecu o sigurnosti u prometu na vrlo jednostavan, originalan i zabavan način.

Ovaj koncept obuke djece u cestovnom prometu nastao je u Finskoj 1989. godine.

O kvaliteti i vrijednosti programa govori i činjenica da je podržan u svim većim europskim zemljama.

Program se provodi kao jedan vid fakultativne aktivnosti, sukladno mogućnostima škola.
Djeca uče kako se odgovorno ponašati u prometu i ocijeniti razne prometne situacije. Po prvi put iz perspektive vozača imaju mogućnost uočiti sve poteškoće u upravljanju električnim vozilima i opasnostima koje proizlaze iz cestovnog prometa.

Na taj način počinju i bolje prepoznavati svrhu vertikalne i horizontalne signalizacije u stvarnom prometu. Ovakav vid obuke ne podrazumijeva od polaznika napraviti dobre vozače, već pažljivije i sigurnije pješake u prometu.

U obuci se koriste mini auti koji su opremljeni električnim motorom, papučicom za kočnicu, gasom, sigurnosnim pojasom i upravljačem. Djeca kroz vožnju na poligonu upoznaju svakodnevne situacije u prometu čijih opasnosti nisu bili niti svjesni.

JUMICAR PROGRAM PROMETNE KULTURE ZA NAJMLAĐE PODRŽAVA:

PARTNERI PROGRAMA: