OŠ Odra

OŠ Odra je obradovala svoje najmlađe učenike Jumicar edukacijom.