Osnovna škola Alojzije Stepinac, Zagreb

Dana 30.10.2015. nas je je poslužilo vrijeme, bilo je sunčano kao i naša lijepa škola.Djeca su bila oduševljena cjelokupnim programom,edukacija i sam vid na promet su vrlo dobro primila na znanje, kao što je i Crveni križ imao jako poučno predavanje o prvoj pomoći.HVALA 2b razredu i učiteljici na pomoći pospremanja poligona.I tu su naši policijski službenici dali sve od sebe,sudjelovali u edukaciji djece u cestovnom prometu.
Zahvaljujemo ravnateljici Osnovne škole Alojzije Stepinca.