Osnovna škola Gornje Vrapče, Zagreb

Ovim putem u ime Jumicar-a zahvaljujemo se MINISTARSTVU OBRANE na ustupljenom prostoru za provedbu praktičnog dijela edukacije na lokaciji AUTOMATIZIRANO STRELIŠTE – VRAPČANSKI POTOK.
Također se želimo zahvaliti organiziranoj policijskoj pratnji od škole do poligona.Zahvaljujemo se osnovnoj školi i učiteljicama na uspješnoj organizaciji.