Osnovna škola Mladost 04.04.2016, Zagreb

Pozdrav našim Jumicar vozačima i vozačicama.
Danas smo u OŠ Mladost uspješno proveli edukaciju djece u cestovnom prometu. Zahvaljujemo našim vjernim suradnicima MUP-u i Crvenom Križu gdje su kao i uvijek uz nas