Osnovna škola Sveta Nedelja 05.04.2016, Sveta Nedelja

Uspješno izvršena edukacija djece u cestovnom prometu koja su bila više nego uzbuđena.Stručni tim učiteljice su bile dobro organizirane.U današnjoj edukaciji imali smo i Jumicar prvu pomoć gdje su djeca mogla naučitii kako pružiti prvu pomoć.