Novosti

Osnovna škola Špansko-Oranice, Zagreb

Sukladno godišnjem planu i programu provedbe preventivnih manifestacija osnovna škola Špansko Oranice-Zagreb posljednja je škola grada Zagreba  u kojoj je danas ”Programa prometne kulture za najmlađe”  i proveden. Stotinjak učenika drugih razreda iskušalo je svoja znanja i vještine snalaženja u prometu, a edukaciju su prošli vrlo uspješno. VIŠE

”Poštujte naše znakove”, MUP, OŠ Glina, Sisačko-moslavačka županija

U osnovnoj školi ”Glina” u Sisačko-moslavačkoj županiji se održala se preventivna akcija za najmlađe “Poštujte naše znakove”. Kao i obično, Jumicar je i ovoga puta sudjelovao kao partner u manifestaciji, a naš prometni poligon na male đake ostavio je velik dojam. VIŠE

U Medulinu održana preventivna akcija ”Poštujte naše znakove”

Akcija je provedena u okviru Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, a na edukativnim aktivnostima sudjelovali su učenici prvih, drugih i trećih razreda Osnovne škole Mate Demarina te učenici drugih razreda područnih škola Banjole, Šišan i Ližnjan.

Nakon edukativnog dijela i predstave Makteatra ”Prvi koraci u prometu”, za učenike je bio osmišljen edukativni sadržaj ”Šareni prometni poligon”, odnosno interaktivne radionice i treninzi za najmlađe kako bi ih se osnažilo za sigurno i pravilno ponašanje u prometu. Učenici su  mogli isprobati poligon Jumicar,…

Više o samoj manifestaciji : https://www.mup.hr/novosti/6218/u-medulinu-odrzana-preventivna-akcija-postujte-nae-znakove

Osnovna škola Miroslava Krleže, Zagreb

Ravnateljica osnovne škole Miroslava Krleže, Zagreb  gđa. Silvana Galinović svojim je nesebičnim zalaganjem omogućila  da  najmlađi učenici njene škole  postanu još sigurniji sudionici u prometu jer su u petak  po školskom kurikulumu na rasporedu imali “Programa prometne kulture za najmlađe”. VIŠE

domaćin: OŠ Samobor i gosti: OŠ Rude

Učenici drugih razreda OŠ Samobor i OŠ Rude danas su prošli edukaciju „Program prometne kulture za najmlađe“. Stotinjak najmlađih  polaznika izuzetno su se obradovali praktičnoj nastavi na Jumicar prometnom poligonu. Mališanima nije trebalo dugo da se užive u ulogu vozača. VIŠE

OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko – Zagrebačka županija

Sukladno godišnjem planu i programu provedbe preventivnih manifestacija ”Programa prometne kulture za najmlađe” osnovna škola Ljubo Babić u Jastrebarskom posljednja je škola Zagrebačke županije u kojoj je danas program i proveden . VIŠE

domaćin: OŠ Josipa Broza, Kumrovec gosti: OŠ Lijepa naša, Tuhelj + OŠ Antuna Mihanovića, Klanjec i OŠ Pavla Štoosa, Kraljevec na Sutli

U osnovnoj školi OŠ Josipa Broza, Kumrovec (Krapinsko-zagorska županija) dan je protekao u duhu preventivne akcije „Program prometne kulture za najmlađe” u organizaciji udruge PPSP i Jumicar Hrvatska sa svojim partner službama: Policijska uprava Krapinsko-zagorska,  Policijska postaja Klanjec, gradsko društvo Crvenog križa Klanjec i Dobrovoljno vatrogasno društvo Kumrovec.
VIŠE

”Poštujte naše znakove”, MUP Vukovarsko-srijemska

Održana je još jedna preventivna akcija Službe prevencije Ravnateljstva policije pod nazivom “Poštujte naše znakove” u sklopu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, u suradnji s osnovnom školom Antuna Bauera, Vukovar i timom ”Programa prometne kulture za najmlađe”. VIŠE