Polica privatnosti i kolačića

Tko smo mi?

Mi smo obrt za trgovinu i usluge Mini auti, OIB: 53066702042, Sedlarička 5, 10 000 Zagreb, a za potrebe ove Politike privatnosti i kolačića ( u daljnjem tekstu „Politika“) i primjenjivih pravila o zaštiti osobnih podataka (uključujući, ali se ne ograničavajući na Opću uredbu o zaštiti podataka) smatramo se Voditeljem obrade podataka. U ovoj Politici obrt Mini auti naziva se još i „Jumicar“, „mi“, „nas“, ili upotrebljavamo neku izvedenicu tih pojmova.

Uvod

Ova se Politika može svakodobno izmijeniti. Sve izmjene bit će učinjene dostupnima Vama kao našim korisnicima. O bilo kojim promjenama, izmjenama ili dopunama ove Politike bit ćete obaviješteni na primjeren i lako uočljiv način.

Svrha je ovog dokumenta objasniti Vam što točno radimo s Vašim osobnim podacima.

U ovom dokumentu opisan je način na koji prikupljamo, koristimo i obrađujemo Vaše osobne podatke te na koji način, pri tome, ispunjavamo naše zakonske obveze prema Vama.

Vaša privatnost nam je važna te se brinemo o sigurnosti i zaštiti Vaših prava.

U slučaju nezadovoljstva nekim dijelom ove obavijesti, moguće je da imate pravo zatražiti ostvarivanje nekog od dolje naznačenih prava.

Podatci koje prikupljamo o Vama

O Vama prikupljamo podatke koji nam omogućuju da osiguramo neometani rad web-stranice kako bi smo Vam pružili najbolje moguće iskustvo. Općenito govoreći, razlikujemo (a) osobne podatke koje nam Vi ustupite, (b) osobne podatke koje prikupljamo automatski i (c) osobne podatke koje zaprimamo iz drugog izvora.

Osobni podaci koje nam Vi ustupite

Prikupljamo podatke kada kontaktirate našu službu za korisnike, kada nam dostavite povratne informacije o uslugama (edukacijama) ili uložite prigovor. Također, moguće je da ćemo od Vas prikupiti neke osobne podatke. Sve ove podatke prikupljamo tako što nam dajete privolu za takvo prikupljanje ili iz razloga što su nam takvi podatci potrebni za izvršavanje naše ugovorne obveze (primjerice kada moramo odgovoriti na određeni prigovor), a za potrebe ove Politike smatramo iste Osobnim podatcima koje nam Vi ustupite.

Osobne podatke koje prikupljamo automatski

Postoje i Osobni podatci koje prikupljamo automatski, a to su podatci koje bilježimo kada koristite našu web-stranice ili kada koristite naše usluge.

Kada god koristite našu web-stranicu ili primjerice kada čitate neki naš e-mail, određene se informacije (koje nisu nužno osobni podatci) kreiraju i automatski prikupljaju. Primjerice:

 • Kada posjetite naše web stranice, koristimo „kolačiće“. Kolačić je informacija koju web-stranica koju posjetite sprema na Vaše računalo. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web-stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web-stranicu, web-preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Kolačići mogu spremati širok pojas informacija, uključujući nekada i osobne podatke (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web-stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Više o kolačićima pogledajte u nastavku teksta.

 • Uz kolačiće, može nam biti vidljiv i podatak o vrsti uređaja koji koristite da bi ste pristupili našim web-stranicama, uključujući i koji specifični uređaj koristite, koji operativni sustav koristite, kakve su postavke istog i zašto se web-stranica ‘srušila’. Primjerice, različite informacije mogu biti prikazane ovisno o tome koristite li PC ili Mac, iOS uređaj ili Android uređaj.

Osobni podatci koje zaprimamo iz drugog izvora

Konačno, moguće je da o Vama zaprimimo i osobne podatke iz nekog drugog izvora, primjerice putem društvenih mreža, u slučaju da našu Facebook stranicu označite sa “sviđa mi se”. Na taj način zamprimljene podatke ćemo koristiti isključivo radi ostvarivanja nekog legitimnog interesa, a za potrebe ove Politike iste smatramo Osobnim podatcima koje zaprimamo iz drugog izvora.

Sigurnost osobnih podataka

Osobni podaci koji se razmjenjuju između Vas i nas putem naše web-stranice prenose se najsuvremenijim vezama. Svi korišteni IT sustavi zaštićeni su od neovlaštenog pristupa sigurnosnim sustavima, a zaposlenici se obvezuju na tajnost podataka. Međutim, Jumicar nema utjecaja na prijenos podataka putem Interneta i stoga ne može isključiti zlouporabu pristupa treće strane. Prijenosni podaci pohranjeni su za daljnju obradu.

Kako koristimo Vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke koristimo na odgovarajući način u situacijama u kojima je obrada Vaših osobnih podataka potrebna, primjerice:

 • kako bi smo Vas obavijestili o našim marketinškim aktivnostima i/ili istraživanjima tržišta;

S kime dijelimo Vaše podatke?

Kada je to potrebno, podijelit ćemo osobne podatke o Vama sa sljedećim kategorijama primatelja:

 • Suradnici u Mini auti i povezanim društvima;

 • Treće osobe koje imaju informacije o Vašim financijama, poput financijskih ili kreditnih institucija;

 • Javno-pravna tijela, kada postupajući u dobroj vjeri imamo razloga smatrati da je to potrebno radi postupanja po zakonskoj obvezi;

 • Drugi pružatelji usluga koji u naše ime pružaju određenu uslugu (primjerice dostavne službe), ili eventualno treći pružatelji IT usluga s kojima smo sklopili odgovarajuće ugovore o obradi osobnih podataka (ili postoje drugi odgovarajući mehanizmi).

Vaša prava

Jedan od temeljnih ciljeva Opće uredbe o zaštiti podataka je zaštiti i definirati prava pojedinaca u odnosu na zaštitu privatnosti. Čak i kada već obrađujemo određene osobne podatke, Vi ostvarujete određena prava.

Kako biste ostvarili navedena prava, molimo Vas da nas kontaktirate. Postupit ćemo po Vašem zahtjevu bez odgode. Molimo Vas da vodite računa da ćemo voditi evidenciju o zaprimljenim zahtjevima, kako bismo mogli riješiti bilo kakve potencijalne nesuglasice.

Na temelju Opće Uredbe o zaštiti podataka, na raspolaganju imate sljedeća prava:

Pravo na prigovor

Ovo pravo omogućuje Vam da prigovorite obradi Vaših osobnih podataka, u onim slučajevima kada obradu Vaših osobnih podataka vršimo na jednoj od sljedećih pravnih osnova:

 • zato što je obrada osobnih podataka u našem legitimnom interesu;

 • kako bismo izvršili ugovornu obvezu; ili

 • u znanstvene, istraživačke, marketinške ili statističke svrhe.

U ovim okolnostima najčešće će biti primjenjiv slučaj obrade Vaših osobnih podataka na temelju legitimnog interesa. Ako nismo u mogućnosti pokazati da imamo uvjerljivu i legitimnu osnovu za obradu Vaših osobnih podataka, a koja nadilazi Vaša prava i interese, prestat ćemo s obradom Vaših osobnih podatka.

Pravo na povlačenje privole

U slučajevima u kojima smo pribavili Vašu privolu za određene radnje, ovlašteni ste povući danu privolu u bilo kojem trenutku i mi ćemo prestati s korištenjem Vaših osobnih podataka u tu svrhu, osim ako smatramo da postoji alternativna pravna osnova kojom bismo opravdali daljnju obradu Vaših osobnih podataka u tu svrhu, u kojem slučaju ćemo Vas o tome obavijestiti.

Pravo na pristup

U bilo kojem trenutku ovlašteni ste zatražiti presliku informacija koje imamo o Vama, kao i zatražiti da izmijenimo, ažuriramo ili izbrišemo te podatke. Možda ćemo Vas tražiti dodatne podatke o Vašem zahtjevu, a uvid u podatke koje o Vama imamo omogućiti ćemo Vam bez naknade, osim ako obrada zahtjeva nije ‘očito neosnovana ili pretjerana’. U slučaju da zatražite dodatne preslike ovih podataka od nas, moguća je naplata razmjernog administrativnog troška. Vaš zahtjev može biti odbijen u slučajevima u kojima je to pravno i zakonski dopušteno. 

Pravo na brisanje

Ovlašteni ste zatražiti brisanje osobnih podataka u sljedećim slučajevima:

 • Vaši podaci nam više nisu potrebni u svrhu za koju su inicijalno prikupljeni;

 • Povukli ste privolu koju ste nam dali za obradu Vaših osobnih podataka te nema druge pravne osnove da nastavimo s obradom Vaših osobnih podataka (u slučajevima kada je pravni temelj za obradu osobnih podataka privola);

 • Podaci su obrađeni bez valjane pravne osnove;

 • Potrebno je brisanje podataka kako bismo se uskladili s našim obvezama koje proizlaze na temelju zakona; ili

 • Prigovorili ste obradi osobnih podataka, a mi nismo u mogućnosti dokazati postojanje legitimne pravne osnove koja nadilazi Vaša prava i interese na temelju koje bismo bili ovlašteni nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke.

Ovlašteni smo odbiti Vaš zahtjev za brisanje podataka samo u ograničenom broju slučajeva te ćemo Vam u takvim slučajevima detaljno obrazložiti razloge odbijanja.

Pravo na ograničenje obrade

U određenim okolnostima imate pravo zatražiti da ograničimo obradu Vaših osobnih podatka, primjerice u slučaju da osporite točnost osobnih podataka koje imamo o Vama ili prigovorite obradi Vaših osobnih podataka na temelju našeg legitimnog interesa. U slučaju dijeljenja Vaših osobnih podataka s trećim osobama, obavijestit ćemo ih o ograničenju obrade, osim ako to nije moguće ili bi izazvalo nerazmjerne teškoće. Naravno, obavijestit ćemo Vas o bilo kakvom prestanku ograničenja u obradi Vaših osobnih podataka.

Pravo na ispravak

Imate pravo zatražiti ispravak bilo koje netočne ili nepotpune informacije koju imamo o Vama. U slučaju da smo podatke o Vam podijelili s trećim osobama, obavijestit ćemo ih o ispravku, osim ako to nije moguće ili bi izazvalo nerazmjerne teškoće. Ovlašteni ste i zatražiti podatke o trećim osobama kojima smo ustupili netočne ili nepotpune osobne podatke. U slučaju da smatramo da nije moguće postupiti po Vašem zahtjevu, o tome ćemo Vas obavijestiti te ćemo obrazložiti razloge takve odluke.

Pravo na prijenos

Ovlašteni ste zatražiti prijenos Vaših osobnih podataka drugom voditelju obrade. Drugim riječima, u mogućnosti ste tražiti da Vaši osobni podaci budu ustupljeni, odnosno preneseni trećoj osobi. Kako bismo Vam to omogućili ustupit ćemo Vam podatke o Vama u uobičajenom, strojno čitljivom obliku tako da osobne podatke možete prenijeti trećoj osobi. Ovo pravo primjenjivo je ako je riječ: (i) o podacima koje obrađujemo automatski (bez ljudskog faktora); (ii) ako je riječ o podacima koje ste nam Vi ustupili; i (iii) ako je riječ o podacima koje prikupljamo i obrađujemo na temelju Vaše privole ili u svrhu ispunjenja ugovora.

Razdoblje čuvanja Vaših osobnih podataka

Sukladno Vašim pravima kao ispitanika, podatke ćemo čuvati u skladu s odgovarajućim propisima, pri čemu rokovi čuvanja mogu ovisiti o ispunjavanju neke naše obveze koja se temelji na određenom propisu.

U svakom slučaju, kada se utvrdi da nam podaci o Vama više nisu potrebni te da su protekli zakonski rokovi za čuvanje takvih evidencija i podataka, izbrisat ćemo osobne podatke o Vama.

Kako možete spriječiti korištenje Vaših osobnih podataka za direktni marketing

Korištenje servisa Google Analytics

Ova web stranica koristi funkcije servisa Google Analytics za potrebu web-analize. Dobavljač je Google Inc., 1600 amfiteatar Parkway Mountain View, CA 94043, SAD.

Google Analytics koristi kolačiće.

Prilikom posjeta ovoj web-stranici koriste se kolačići za generiranje podataka koje Google prikuplja i obrađuje. To možete spriječiti preuzimanjem i instaliranjem dodatka preglednika koji je dostupan na sljedećem linku: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hr

Više informacija o obradi korisničkih podataka na usluzi Google Analytics potražite u Googleovim pravilima o privatnosti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr

Kolačići

Koristimo kolačiće kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprijeđenja ove stranice u svrhu poboljšanja Vašega iskustva pregledavanja ove stranice. Nećemo koristiti kolačiće zajedno s Vašim osobnim podatcima bez Vaše prethodne privole.

Naša obrada podataka temelji se na zakonskim odredbama članka 96., stavak 3. TKG i članak 6. stavak 1. lit. (pristanak), kao i recital 47. (legitiman interes) GDPR-a.

Kolačići su male tekstne datoteke koje se postavljaju na Vaš uređaj radi pohranjivanja podataka, a koje može ponovno pozvati web-poslužitelj u domeni koja je postavila kolačić.

Ukoliko onemogućite kolačiće i dalje ćete moći pretraživati našu web-stranicu, ali će određene funkcionalnosti biti onemogućene. Većina web-preglednika u svojim postavkama omogućava korištenje kolačića, ali ove postavke možete promijeniti u postavkama Vašeg web-preglednika (na računalu, tabletu ili drugom uređaju).

Kolačići ne mogu oštetiti Vaše računalo. Nikada ne pohranjujemo podatke koji služe osobnom identificiranju, kao primjerice podatke o vašoj debitnoj/kreditnoj kartici, ali koristimo kriptirane i anonimizirane podatke koje prikupimo iz kolačića kako bi unaprijedili web-stranicu – primjerice kako bi otkrili i popravili pogreške koje se ponekad događaju na web-stranicama.

Kolačići nisu računalni programi, oni ne mogu čitati druge informacije koje su pohranjene na Vašem računalu. Ne mogu biti iskorišteni za prijenos računalnih virusa ili pribavljanje korisničkih podataka kao primjerice e-mail adrese i sl.

Naši kolačići ne sadrže osobne podatke, kao primjerice Vaše ime ili prezime ili podatke o plaćanju.

Ako želite ograničiti, blokirati ili izbrisati kolačiće sa web-stranice koja je pod našom kontrolom, možete to učiniti u postavkama vašeg web-preglednika. Svaki web-preglednik je drugačiji, pa predlažemo da potražite takve opcije u dijelu ‘Pomoć’ Vašeg web-preglednika. Morate biti svjesni da takvom radnjom možete ograničiti određene funkcionalnosti naše web-stranice.

Ako vam je potrebna dodatna informacija o kolačićima, posjetite www.allaboutcookies.org

Ovo je popis kolačića koje koristimo i svrhe u koje ih koristimo:

Kategorija: Neophodan

Neophodni kolačići pomažu pri izradi internetske stranice omogućavanjem osnovnih funkcija kao što su navigacija stranica i pristup sigurnim područjima web-stranice. Web-stranica ne može ispravno funkcionirati bez ovih kolačića. Sljedeće označava naziv kolačića, davatelja kolačića, vrstu kolačića i isteka kolačića:

Naziv kolačića: PHPSESSID

Primjenjuje: http://jumicar.net/

Trajanje: do kraja sesije na web-stranici

Svrha kolačića: tehnička – čuva podatke korisnika kroz zahtjeve stranice

Izvor: http://jumicar.net/

Kategorija: Statistika

Statistički kolačići pomažu vlasnicima web-stranica da shvate kako posjetitelji stupaju u interakciju s web-lokacijama prikupljanjem i anonimnim izvještavanjem podataka. Sljedeće označava naziv kolačića, davatelja kolačića, vrstu kolačića i isteka kolačića:

Naziv kolačića: @@History/@@scroll|#

Primjenjuje: http://jumicar.net/

Trajanje: do kraja sesije na web-stranici

Svrha kolačića: praćenje posjeta web-stranici

Izvor: https://www.youtube.com/

Kategorija: Marketing

Marketinški kolačići koriste se za praćenje posjetitelja na web-stranicama. Namjera je prikazati oglase koji su relevantni za pojedine korisnike.

Naziv kolačića: GPS

Primjenjuje: http://jumicar.net/

Trajanje: do kraja sesije na web-stranici

Svrha kolačića: Registrira podatke na mobilnim uređajima kako bi se omogućilo lociranje geografske lokacije GPS-a.

Izvor: http://jumicar.net/

Naziv kolačića: VISITOR_INFO1_LIVE

Primjenjuje: http://jumicar.net/

Trajanje: 179 dana

Svrha kolačića: Pokušava procijeniti je li na stranicama objavljenih stranica zabranjeno objavljivanje videozapisa

Izvor: http://jumicar.net/

Naziv kolačića: YSC

Primjenjuje: http://jumicar.net/

Trajanje: do kraja sesije na web-stranici

Svrha kolačića: Registrira se kako bi zadržali statistiku o videozapisima koji su prikazani

Izvor: http://jumicar.net/

Kategorija: nesvrstani

Nesvrstani kolačići su kolačići koji su u fazi klasifikacije, zajedno s pružateljima pojedinih kolačića.

Naziv kolačića: wpfont-notification-bar-landingpage

Primjenjuje: http://jumicar.net/

Trajanje: do kraja sesije na web-stranici

Svrha kolačića: nije klasificirana

Izvor: http://jumicar.net/

Kategorija: probni

Naziv kolačića: wpfont_test:cookie

Primjenjuje: http://jumicar.net/

Trajanje: do kraja sesije na web-stranici

Svrha kolačića: probni

Izvor: http://jumicar.net/

Pravila o privatnosti za korištenje društvenih mreža – korištenje ‘šeranja’ i ‘lajkanja’

Ako ‘šerate’ sadržaj s prijateljima ili ‘lajkate’ ili ‘pratite’ Jumicar putem društvene mreže Facebook, moguće je da će vam biti poslani kolačići s te web-stranice. Mi nemamo kontrolu nad postavkama ovih kolačića, ali Vam predlažemo da provjerite ‘Politikeu privatnosti’ ove web-stranice.

Facebook: Na našim su stranicama ugrađeni dodaci društvene mreže Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornija, 94025, USA). Facebookove dodatke možete prepoznati po logotipu Facebooka ili gumbu “Like”.

Ako posjetite našu web-stranicu s takvim dodatkom, Vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s Facebookovim poslužiteljima. Sadržaj dodataka Facebook prenosi izravno u Vaš preglednik i unosi ga na web-stranicu. Putem ove integracije dodataka, Facebook prima informaciju da ste pristupili odgovarajućoj stranici našeg mrežnog odredišta. Ako imate Facebook korisnički račun, prijavljeni ste na Facebook tijekom posjeta našoj web-stranici ili spremite Facebook kolačiće na Vašem računalu, Facebook može dodijeliti posjet Vašem Facebook korisničkom računu. Ako ste u interakciji s dodacima, na primjer, klikom na „Like” gumb ili ostavljajući komentar, odgovarajuća informacija se iz Vašeg preglednika šalje izravno na Facebook, u kojoj se čuva, i – ovisno o postavkama Vašeg Facebook profila – može biti prikazana na Vašem Facebook profilu. Ako ne želite da Facebook sprema te podatke, odjavite se s Facebooka prije nego što posjetite naše web-stranice, ili izbrišite Facebook kolačiće.

Za više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja podataka, daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Facebooka, kao i o Vašim povezanim pravima i opcijama postavki za zaštitu Vaše privatnosti, pogledajte pravila o privatnosti tvrtke Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Druge web stranice

Naša web-stranica može sadržavati linkove na druge web-stranice pa preporučujemo da, kada kliknete na link koji Vas odvede na neke druge web-stranice, pročitate i njihova pravila i politiku zaštite privatnosti.

Promjene Politike privatnosti i kolačića

Ovu Politiku redovito pregledavamo i po potrebi dopunjavamo dodatnim informacijama jer nam je stalo do Vaše privatnosti. Posljednji put smo izmijenili ovu Politiku 19. lipnja 2018. godine.

Pravo na pritužbu

Ovlašteni ste podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu privatnosti i osobnih podataka. U Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka, koju je moguće kontaktirati na sljedeći način:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Martićeva ulica 14

HR – 10 000 Zagreb

Tel. 00385 (0)1 4609-000

Fax. 00385 (0)1 4609-099

E-mail: azop@azop.hr

Web: www.azop.hr

Kako nas kontaktirati

U slučaju da želite iskoristiti neko od navedenih prava ili povući privolu koju ste dali za obradu Vaših osobnih podataka (u slučajevima u kojima je privola pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka), molimo Vas da nas kontaktirate. Molimo Vas da primite na znanje da ćemo čuvati zapis o našoj komunikaciji, kako bismo mogli pravovremeno riješiti bilo koja sporna pitanja.

Možete nas kontaktirati na sljedeći način:

Mini auti – Obrt za trgovinu i usluge

Sedlarička ulica 5

HR – 10 000 Zagreb

Tel. 01 5802 095, 092 1118 818

E-mail:

Web: http://jumicar.net/