”Poštujte naše znakove”, MUP – Dvor na Uni, Sisačko-Moslavačka županija

05.10.2018 Provedena je manifestacija ”Poštujte naše znakove” u organizaciji MUP-a, u Dvoru na Uni u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Na manifestaciji sudjelovale su radionice DVD-a Dvor, Crvenog križa Dvor, ”mali forenzičari”, šareni prometni poligon sa mini automobilima, koje je predhodila predstava Mak teatra.

Na manifestaciji su sudjelovala djeca razredne i predmetne nastave iz Osnovne škole Dvor, preko 100 učenika, a na predstavi su sudjelovala i predškolska djeca iz obližnjeg vrtića