Prepoznavanje potrebe

Gubici života, obiteljske traume i nastale štete proizašle iz prometnih nesreća izniman su društveni problem, a osim individualnih tragedija i zajednica trpi velike gubitke. Edukacija o prometu nameće se kao potreba u što ranoj dobi djece.
Da je sigurnost djece u prometu jedna od važnijih stavki modernog društva potvrđuju mnogi relevantni međunarodni dokumenti poput „Desetljećem akcije za sigurnost cestovnog prometa“ i pripadajuća Rezolucija UN-a, te „Akcijski program za sigurnost cestovnog prometa“ kojeg je usvojila i Europska Komisija, ali i Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa RH 2011-2020. U RH vrijednost i potrebu za „Programom prometne kulture za najmlađe“ prepoznali su: MUP, MZO, Agencija za odgoj i obrazovanje, brojne osnovne škole, jedinice lokalne i regionalne samouprave, te brojni drugi partneri i suradnici.

Statistički podaci MUP-a od 2013. godine ukazuju na potrebu za rad s djecom na temama sigurnosti prometa. Detaljnije u tablici.

Tablica 1: Statistički pokazatelji o broju stradale djece u prometu od 2013. do 2017. godine (Izvor: MUP RH)

  2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Poginuli 8 8 9 2 8
Teže ozlijeđeni 142 137 164 127 110
Lakše ozlijeđeni 894 827 910 864 847

Osim činjenice da se program svake godine provodi u sve većem broju škola i na sve širem području RH, potrebu za programom potvrđuje uvrštavanje istog u školski kurikulum približno 150 osnovnih škola godišnje već nekoliko godina uzastopce. „Program prometne kulture za najmlađe“  uspješno se već 6. školsku godinu provodi u RH s izvanrednim rezultatima i iznimnom prihvaćenošću od strane učenika, učitelja, stručne službe, ravnatelja i roditelja.

prepoznavanje-potreba-1