Škole

OŠ Iver:

http://os-iver.skole.hr/?news_hk=1&news_id=769&mshow=290#mod_news

OŠ Mihaela Šiloboda:

https://osmsiloboda.hr/vijesti/jumicar/

OŠ Milana Langa, Bregana:

http://os-mlanga-bregana.skole.hr/?news_hk=1&news_id=2555&mshow=290#mod_news

OŠ Žakanje:

http://os-zakanje.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1107&mshow=290#mod_news

OŠ Netretić:

http://os-netretic.skole.hr/?news_hk=1&news_id=274&mshow=999#mod_news

OŠ ‘Mladost’, Jakšić:

http://www.os-mladost-jaksic.skole.hr/?news_hk=1&news_id=677&mshow=290#mod_news

OŠ Krapinske Toplice:

http://os-krapinske-toplice.skole.hr/?news_hk=1&news_id=769&mshow=925#mod_news

OŠ Ljepa Naša, Tuhelj:

http://os-lijepa-nasa-tuhelj.skole.hr/?news_hk=1&news_id=862&mshow=788#mod_news

OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko:

http://os-ljbabic-jastrebarsko.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1672&mshow=290#mod_news

OŠ Buje, Istarska:

http://os-mbalote-buje.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1109&mshow=1094#mod_news

OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec:

http://www.os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1510&mshow=1424#mod_news

Osnovna škola “Kardinal Alojzije Stepinac” Krašić:

http://os-alojzije-stepinac-krasic.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1243&mshow=290#mod_news

OŠ Ivo Andrić, Zagreb:

http://os-iandrica-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1278&mshow=627#mod_news

OŠ Klinča Sela:

http://www.os-klinca-sela.skole.hr/index.php?itemid=2672

OŠ Hum na Sutli:

http://os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=1059

OŠ Pregrada:

http://os-pregrada.skole.hr/?news_hk=1&news_id=5817&mshow=1426#mod_news

OŠ Mače:

http://www.os-mace.com/index.php/8-naslovnica/543-sudjelovali-smo-u-jumicaru-programu-prometne-kulture-za-najmlade

OŠ Belec:

http://os-belec.skole.hr/?news_hk=1&news_id=899&mshow=730

OŠ Bedekovčina:

http://www.os-bedekovcina.skole.hr/skola/novosti?news_hk=5259&news_id=910&mshow=303#mod_news

OŠ M. Gupca, Gornja Stubica:

http://os-mgupca-gornjastubica.skole.hr/?news_hk=1&news_id=2164&mshow=1870#mod_news

Osnovna škola Vladimira Nazora, Pisarovina 2019. :

https://osvnazor-pisarovina.hr/2019/05/23/jumicar-prometna-kultura-za-najmlade/

OŠ J. Badalića, Graberje Ivaničko gosti: OŠ S. Basaričeka, Ivanić Grad i OŠ Posavski Bregi 2019.:

http://www.os-jbadalica-graberjeivanicko.skole.hr/print/?prt_name=news&prt_id=806

OŠ Dubrava, Zagrebačka županija, 2019. :

http://os-dubrava.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1645&mshow=290#mod_news

OŠ Ljudevita Gaja, Mihovljan 2019.:

http://www.os-ljudevit-gaj-mihovljan.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1048&mshow=290#mod_news

III. OŠ Bjelovar:

http://os-treca-bj.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1906&mshow=1103#mod_news

OŠ A. Kovačića, Zlatar:

http://www.os-akovacica-zlatar.skole.hr/?news_hk=1&news_id=3400&mshow=290

OŠ S. Radića Brestovec:

http://os-sradica-brestovec.skole.hr/?news_id=2137

OŠ Đurmanec:

http://os-djurmanec.skole.hr/?news_id=756

OŠ M. Gupca:

http://os-mgupca-gornjastubica.skole.hr/?news_id=1980

OŠ F. Horvata Kiša, Lobor:

http://os-fhorvata-kisa-lobor.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1040&mshow=290

OŠ Mače:

http://www.os-mace.com/index.php/8-naslovnica/419-jumicar-program-prometne-kulture-za-najmlade-gostovao-u-nasoj-skoli

OŠ Zlatar Bistrica: 

http://www.os-zlatar-bistrica.skole.hr/print/?prt_name=news&prt_id=933

OŠ Đure Prejca, Desinić:

http://os-djure-prejca-desinic.skole.hr/?news_id=363

os-zakanje.skole.hr:

http://os-zakanje.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=156

os-alojzije-stepinac-krasic:

http://os-alojzije-stepinac-krasic.skole.hr/nastava/projektinatjecaji?news_hk=5578&news_id=1133&mshow=1276#mod_news

os-vnazor-svetiilija.skole.hr:

http://os-vnazor-svetiilija.skole.hr/?news_hk=1&news_id=565&mshow=655

os-beletinec.skole.hr:

http://os-beletinec.skole.hr/?news_id=477

os-kamenica.com;

http://www.os-kamenica.com/310-prometna-kultura-za-najmla%C4%91e-jumicar

os-kzrinski-krnjak.skole.hr:

http://www.os-kzrinski-krnjak.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1033&mshow=939#mod_news

os-ljudevit-gaj-mihovljan.skole.hr:

http://os-ljudevit-gaj-mihovljan.skole.hr/?news_hk=1&news_id=914&mshow=290#mod_news

os-fhorvata-kisa-lobor.skole.hr:

http://os-fhorvata-kisa-lobor.skole.hr/?news_id=1040

os-ksaver-sandor-djalski-zabok.skole.hr:

http://os-ksaver-sandor-djalski-zabok.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1052&mshow=752#mod_news

os-sveta-nedelja.skole.hr:

http://os-sveta-nedelja.skole.hr/

osvnazor-pisarovina.hr:

https://osvnazor-pisarovina.hr/2018/06/04/jumicar/

os-ludbreg.skole.hr:

http://www.os-ludbreg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=918&mshow=864

os-grofa-jdraskovica-zg.skole.hr:

http://www.os-grofa-jdraskovica-zg.skole.hr/dogadjanja/1856-jumicar-2018.html

os-slava-raskaj-ozalj.skole.hr:

http://www.os-slava-raskaj-ozalj.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1759&mshow=290

os-jzorica-dugo-selo.skole.hr:

http://os-jzorica-dugo-selo.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1751&mshow=2404#mod_news

os-gradec.skole.hr:

http://os-gradec.skole.hr/?news_hk=1&news_id=528&mshow=702

os-fserta-bednja.skole.hr:

http://www.os-fserta-bednja.skole.hr/?news_hk=1&news_id=434&mshow=290

os-akmiosica-donja-voca.skole:

http://os-akmiosica-donja-voca.skole.hr/?news_id=720

os-ksdjalski-donjazelina.skole.hr:

http://os-ksdjalski-donjazelina.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1384&mshow=290

os-sbasariceka-ivanicgrad.skole.hr:

http://os-sbasariceka-ivanicgrad.skole.hr/?news_hk=1&news_id=562&mshow=861

os-jbadalica-graberjeivanicko.skole.hr:

http://os-jbadalica-graberjeivanicko.skole.hr/?news_hk=1&news_id=700&mshow=290

os-zlatar-bistrica.skole.hr:

http://www.os-zlatar-bistrica.skole.hr/print/?prt_name=news&prt_id=933

os-vnazor-budinscina.skole.hr:

http://os-vnazor-budinscina.skole.hr/?news_id=1007

os-kupljenovo.skole.hr:

http://os-kupljenovo.skole.hr/?news_hk=1&news_id=494&mshow=290

os-ntesle-zg.skole.hr:

http://os-ntesle-zg.skole.hr/?news_id=851

os-djure-prejca-desinic.skole.hr:

http://os-djure-prejca-desinic.skole.hr/?news_id=363

os-iperkovca-senkovec.skole.hr:

http://os-iperkovca-senkovec.skole.hr/?news_hk=1&news_id=582&mshow=972#mod_news

os-koprivnicki-bregi.skole.hr:

http://os-koprivnicki-bregi.skole.hr/?news_id=1300#mod_news

os-druga-bj.skole.hr:

http://os-druga-bj.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1461&mshow=290#mod_news

os-ruzicnjak.hr:

http://os-ruzicnjak.hr/default.aspx?id=1363

os-bana-jjelacica-zg.skole.hr:

http://os-bana-jjelacica-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=664&mshow=877

OŠ Đure Deželića, Ivanić Grad:

http://os-gjdezelica-ivanicgrad.skole.hr/?news_hk=5685&news_id=1611&mshow=2934#mod_news

OŠ Ivana Filipovića:

http://os-ifilipovica-zg.skole.hr/?news_id=235

OŠ A. Stepinac, Krašić:

http://os-alojzije-stepinac-krasic.skole.hr/nastava/projektinatjecaji?news_id=1008

OŠ Gola:

http://www.os-gola.skole.hr/print/?prt_name=news&prt_id=967

OŠ Jakovlje:

http://os-jakovlje.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1231&mshow=781

OŠ A. Kovačića, Marija Gorica:

http://os-akovacica-mgorica.skole.hr/print/?prt_name=news&prt_id=448

OŠ M. Krleže:

http://os-mkrleze-zg.skole.hr/?news_id=523

OŠ Bedenica:

http://os-bedenica.skole.hr/?news_hk=1&news_id=949&mshow=1135

Posavski bregi:

http://os-posavski-bregi.skole.hr/print/?prt_name=news&prt_id=255

OŠ Pavla Štoosa:

http://os-pstoosa-kraljevecnasutli.skole.hr/?news_hk=1&news_id=248&mshow=771

OŠ A. Mihanovića:

http://os-amihanovica-petrovsko.skole.hr/?news_hk=1&news_id=573&mshow=901

OŠ Pregrada:

http://os-pregrada.skole.hr/?news_hk=1&news_id=5118&mshow=1426

OŠ Žakanje:

http://os-zakanje.skole.hr/?news_hk=1&news_id=791&mshow=290#mod_news

Stubičke Toplice:

http://os-stubicke-toplice.skole.hr/?news_id=814

OŠ M. Gupca:

http://os-mgupca-gornjastubica.skole.hr/?news_id=1769

OŠ Krapinske Toplice:

http://os-krapinske-toplice.skole.hr/?news_hk=1&news_id=569&mshow=925

OŠ I. K. Sakcinskog:

http://www.os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr/?news_hk=1&news_id=966&mshow=290

Lijepa naša Tuhelj:

http://os-lijepa-nasa-tuhelj.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=181

OŠ Josipa Broza Kumrovec:

http://os-josipa-broza-kumrovec.skole.hr/drugi_a_razred?news_hk=5376&news_id=291&mshow=827

Osnovna škola “Vazmoslav Gržalja” Buzet:

http://os-vgrzalja-buzet.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1443&mshow=1153#mod_news

OŠ Cvjetno naselje:

http://www.os-cvjetno-naselje-zg.skole.hr/?page_id=6850

OŠ Krapinske Toplice:

http://os-krapinske-toplice.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=22

I.OŠ Petrinja:

http://www.1os-petrinja.hr/index.php/nase-aktivnosti/item/384-prometna-kultura

OŠ Dragutina Domjanića, Sveti Ivan Zelina:

http://www.os-ddomjanic-zelina.skole.hr/

OŠ Sokolovac:

http://os-sokolovac.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1192&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Donja Stubica:
http://www.os-donja-stubica.skole.hr/dogadanja-52/

Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Beli Manastir:

http://os-drftudjman-beli-manastir.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1675&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Domašinec:

http://os-domasinec.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1089&mshow=1145#mod_news

Osnovna škola Lovre pl Matačića:

http://www.os-lovre-pl-matacica.hr/?gid=1&aid=303

Osnovna škola Klinča Sela:

http://www.os-klinca-sela.skole.hr/?itemid=2396

Osnovna škola grofa Janka Draškovića:

http://www.os-grofa-jdraskovica-zg.skole.hr/dogadjanja/1449-jumicar-opet-u-na%C5%A1oj-%C5%A1koli.html

Osnovna škola Miroslava Krleže:

http://os-mkrleze-zg.skole.hr/?news_id=462#mod_news

Osnovna škola Ivana Filipovića

http://os-ifilipovica-zg.skole.hr/?news_id=292#mod_news

Osnovna škola Nedelišće:

http://os-nedelisce.skole.hr/?news_hk=1&news_id=737&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Andrije Palmovića, Rasinja:

http://os-apalmovica-rasinja.skole.hr/?news_id=260#mod_news

Osnovna škola Stenjevec:

http://os-stenjevec-zg.skole.hr/?news_id=386#mod_news

Osnovna škola Petra Preradovića:

http://os-ppreradovica-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=178&mshow=290#mod_news

V. Osnovna škola Varaždin:

http://os-peta-vz.skole.hr/?news_id=415#mod_news

Osnovna škola Pantovčak:

http://www.os-pantovcak-zg.skole.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=733:jumicar-2016&catid=164:skolska-dogadanja&Itemid=270

I. Osnovna škola Čakovec:

http://www.os-prva-ck.skole.hr/razredi14-15/p_novo_selo_rok?news_id=1932#mod_news

Osnovna škola Dragutina Domjanića:

http://os-ddomjanica-zg.skole.hr/?news_id=781#mod_news

Osnovna škola Sesvete:

http://os-sesvete-zg.skole.hr/?news_id=759#mod_news

Osnovna škola Bogumila Tonija, Samobor:

http://os-bogumil-toni-samobor.skole.hr/?news_hk=1&news_id=2446&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec:

http://os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr/?news_hk=1&news_id=665&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Voltino:

http://www.os-voltino.hr/Dogadjanja/Fotografije/2016_2017/jumicar/jumicar.html

Osnovna škola Ive Andrića:

http://os-iandrica-zg.skole.hr/fotogalerija/sg_2016_2017?news_id=697#mod_news

Osnovna škola Sesvetski Kraljevec:

http://os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/?news_id=725#mod_news

Osnovna škola Rapska:

http://os-rapska-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=294&mshow=1188#mod_news

Osnovna škola Ljubljanica:

http://os-ljubljanica-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=886&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Ljudevita Gaja, Krapina

http://www.os-ljudevit-gaj-kr.skole.hr/?news_id=724#mod_news

Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina:

http://www.os-acesarca-kr.skole.hr/?news_hk=1&news_id=852&mshow=612#mod_news

Osnovna škola Marija Bistrica:
http://www.os-marija-bistrica.skole.hr/novosti/jumicar-program-prometne-kulture-za-najmlade/

Osnovna škola Matije Gupca, Gornja Stubica:

http://os-mgupca-gornjastubica.skole.hr/?news_id=1495#mod_news

Osnovna škola Mihaela Šiloboda, Sveti Martin pod Okićem:

http://os-msiloboda.skole.hr/?news_id=792#mod_news

Osnovna škola Milana Langa, Bregana

http://os-mlanga-bregana.skole.hr/?news_id=1377#mod_news

Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada:

http://os-pregrada.skole.hr/?news_id=4625#mod_news

Osnovna škola Side Košutić, Radoboj:

http://os-skosutic-radoboj.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1653&mshow=1488#mod_news

Osnovna škola Krapinske Toplice:

http://os-krapinske-toplice.skole.hr/?news_id=473#mod_news

OŠ Lijepa Naša, Tuhelj:

http://os-lijepa-nasa-tuhelj.skole.hr/?news_id=543#mod_news

Osnovna škola Mače:

http://os-mace.skole.hr/?news_id=601#mod_news

Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički:

http://os-sradica-brestovec.skole.hr/?news_id=1226#mod_news

Osnovna škola Gračani:

http://os-gracani-zg.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=76

Osnovna škola Ivana Cankara:

http://www.os-icankara.hr/dogadanja-2016-2017?lightbox=dataItem-it1txfsi

IV. Osnovna škola Varaždin 2016, Varaždin

www.os-cetvrta-vz.skole.hr/jumicar-edukacija-djece-o-cestovnom-prometu/

Osnovna škola Beletinec 2016, Varaždin:

http://os-beletinec.skole.hr/?news_hk=1&news_id=289&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Ante Starčevića 2016, Lepoglava

http://os-astarcevica-lepoglava.skole.hr/?news_hk=1&news_id=633&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Vladimira Nazora 2016, Sveti Ilija

http://os-vnazor-svetiilija.skole.hr/?news_hk=1&news_id=565&mshow=655#mod_news

Osnovna škola Andrije Kačića Miošića 2016, Donja Voća

http://os-akmiosica-donja-voca.skole.hr/?news_hk=1&news_id=505&mshow=864#mod_news

Osnovna škola Grofa Janka Draškovića, Klenovnik 2016, Donja Voća

http://os-grofa-jdraskovica-klenovnik.skole.hr/razredna_nastava/1_razred?news_id=1093#mod_news

Osnovna škola Kamenica 2016, Donja Voća

http://os-kamenica.com/196-u%C4%8Denici-u-projektu-jumicar

Osnovna škola Izidora Poljaka, Višnica 2016, Donja Voća

http://os-ipoljaka-visnjica.skole.hr/?news_hk=1&news_id=495&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Đure Deželića 2016, Ivanić Grad

http://os-gjdezelica-ivanicgrad.skole.hr/vijesti?news_hk=5936&news_id=1249&mshow=2120#mod_news

Osnovna škola Grigora Viteza 2016, Zagreb

http://os-gviteza-zg.skole.hr/vijesti?news_hk=5406&news_id=641&mshow=878#mod_news

Osnovna škola Ivan Benković 2016, Dugo Selo

http://os-ibenkovic-dugo-selo.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1119&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Trnsko 2016, Zagreb

http://www.os-trnsko-zg.skole.hr/aktivnosti/dogadjanja?news_id=1114

Osnovna škola Stjepan Radić 2016, Božjakovina

http://os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/?news_hk=1&news_id=7302&mshow=2748#mod_news

Osnovna škola Kajzerica 2016, Zagreb

http://oskajzerica.hr/home/2016/05/06/projekt-jumicar/

Osnovna škola Sesvetska Sopnica 2016, Zagreb

http://www.os-sesvetska-sopnica.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1702&mshow=2606#mod_news

Osnovna škola  Stjepana Basaričeka 2016, Ivanić Grad

http://os-sbasariceka-ivanicgrad.skole.hr/?news_hk=1&news_id=562&mshow=660#mod_news

Osnovna škola  Josipa Badalića 2016, Graberje Ivaničko

http://os-jbadalica-graberjeivanicko.skole.hr/?news_id=497#mod_news

Osnovna škola  Rugvica 2016, Rugvica

http://os-rugvica.skole.hr/?news_id=397#mod_news

Osnovna škola  Prečko 2016, Zagreb

http://os-precko-zg.skole.hr/mali_web/1_c?news_id=1393#mod_news

Osnovna škola Bukovac 2016, Zagreb

http://os-bukovac-zg.skole.hr/razredna_nastava/2_razredi?news_id=1757#mod_news

Osnovna škola Kupljenovo 2016, Kupljenovo

http://os-kupljenovo.skole.hr/?news_id=367#mod_news

Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić 2016, Prigorje Brdovečko

http://www.os-ibmazuranic-prigorjebrdovecko.skole.hr/?news_hk=1&news_id=590&mshow=1006#mod_news

Osnovna škola Retkovec 2016, Zagreb

http://os-retkovec-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=127&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Lučko 2016, Zagreb

http://os-lucko.skole.hr/?news_id=416#mod_news

Osnovna škola Dr. Ivan Merz 2016, Zagreb

http://os-imerz-zg.skole.hr/?news_id=892#mod_news

Osnovna škola Ksaver Šandor Gjalski  2016, Donja Zelina

http://www.os-ksdjalski-donjazelina.skole.hr/?news_hk=1&news_id=930&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Sveta Nedelja 2016, Sveta Nedelja

http://os-sveta-nedelja.skole.hr/str2a?news_id=2617#mod_news

Osnovna škola Mladost 2016, Zagreb

http://os-mladost-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=430&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Augusta Šenoe 2015, Zagreb

http://os-asenoe-zg.skole.hr/skola/projekti?news_id=1030#mod_news

Osnovna škola Grofa Janka Draškovića 2015, Zagreb

http://www.os-grofa-jdraskovica-zg.skole.hr/105-dogaanja/1323-junicar-u-na%C5%A1oj-%C5%A1koli.html

Osnovna škola Remete 2015, Zagreb

http://os-remete-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=549&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Sesvete 2015, Zagreb

http://os-sesvete-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=607&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Ksaver Šandor Gjalski 2015, Zabok

http://os-ksaver-sandor-djalski-zabok.skole.hr/?news_hk=1&news_id=622&mshow=752#mod_news

Osnovna škola Rude 2015, Samobor

http://os-rude.skole.hr/?news_id=382#mod_news

Osnovna škola Ivana FIlipovića 2015, Zagreb

http://os-ifilipovica-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=235&mshow=960#mod_news

Osnovna škola Eugen Kumičić 2015, Velika Gorica

http://os-ekumicica-velikagorica.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1067&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Vladimir Nazor 2015, Zagreb

http://os-vnazora-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=270&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Rudeš 2015, Zagreb

http://os-rudes-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=126&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Augusta Šenoe 2015, Zagreb

http://os-asenoe-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1030&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Bukovac 2015, Zagreb

http://os-bukovac-zg.skole.hr/?news_id=1519#mod_news

Osnovna škola Trnjanska , Zagreb

http://os-trnjanska-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=888&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Pantovčak 2015, Zagreb

http://www.os-pantovcak-zg.skole.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=621:jumicar-2015&catid=186&Itemid=349

Osnovna škola Sveta Nedelja 2015, Sveta Nedelja

http://os-sveta-nedelja.skole.hr/rak2a?news_id=1599#mod_news

Osnovna škola dr. Ivan Merz 2015, Zagreb

http://os-imerz-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=691&mshow=1084#mod_news

Osnovna škola Retkovec 2015, Zagreb

http://os-retkovec-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=127&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Gradec 2015, Gradec

http://os-gradec.skole.hr/?news_hk=1&news_id=378&mshow=702#mod_news

Osnovna škola Ksaver Šandor Đalski 2015, Donja Zelina

http://os-ksdjalski-donjazelina.skole.hr/?news_hk=1&news_id=784&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Lučko 2015, Zagreb

http://os-lucko.skole.hr/?news_hk=1&news_id=341&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Mladost 2015, Zagreb

http://os-mladost-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=323&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Milana Langa, Bregana
http://os-mlanga-bregana.skole.hr/?news_hk=1&news_id=391&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Eugena Kvaternika, Velika Gorica
http://os-ekvaternika-velikagorica.skole.hr/?news_hk=1&news_id=3259&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Sesvete, Zagreb
http://os-sesvete-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=348&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Bogumila Tonija, Samobor
http://os-bogumil-toni-samobor.skole.hr/?news_id=780#mod_news

Osnovna škola Bogumila Tonija, Samobor
http://os-bogumil-toni-samobor.skole.hr/?news_id=787#mod_news

Osnovna škola Ivana Meštrovića, Zagreb
http://os-imestrovica-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=198&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Tina Ujevića, Zagreb
http://www.os-tujevica-zg.skole.hr/skola/foto-galerija/jumicar/

Osnovna škola Kustošija, Zagreb
http://os-kustosija-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=32&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Ljubljanica, Zagreb
http://os-ljubljanica-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=636&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Dr. Ivan Merz 2014, Zagreb
http://os-imerz-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=476&mshow=1084#mod_news

Osnovna škola Rugvica 2014, Rugvica
http://os-rugvica.skole.hr/?news_hk=1&news_id=161&mshow=661#mod_news

Osnovna škola Ivane Brlić – Mažuranić, Prigorje Brdovečko
http://os-ibmazuranic-prigorjebrdovecko.skole.hr/?news_hk=1&news_id=455&mshow=1006#mod_news

Osnovna škola Ivana Filipovića, Zagreb
http://os-ifilipovica-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=183&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Bukovac 2014, Zagreb 
http://os-bukovac-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1101&mshow=1121#mod_news

Osnovna škola Pavao Belas, Brdovec
http://os-pavao-belas.skole.hr/?news_id=453#mod_news

Osnovna škola Jakovlje, Jakovlje
http://os-jakovlje.skole.hr/?news_hk=1&news_id=483&mshow=781#mod_news

Osnovna škola Dubrava, Dubrava
http://os-dubrava.skole.hr/?news_hk=1&news_id=447&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Dr. Ivan Merz, Zagreb
http://os-imerz-zg.skole.hr/

Osnovna škola Ksavera Đalskog, Donja Zelina
http://os-ksdjalski-donjazelina.skole.hr/?news_hk=1&news_id=580&mshow=290#mod_news

http://os-ksdjalski-donjazelina.skole.hr/?news_id=584#mod_news – dojam učenika

Osnovna škola Ivana Mažuranića. Zagreb
http://www.os-imazuranica-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=377&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Mladost 2014, Zagreb 
http://os-mladost-zg.skole.hr/?news_id=207#mod_news

Osnovna škola Lučko 2014, Zagreb
http://os-lucko.skole.hr/?news_hk=1&news_id=191&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Josipa Zorića, Dugo Selo
http://os-jzorica-dugo-selo.skole.hr/?news_id=761#mod_news

Osnovna škola Ivan Benković, Dugo Selo
http://os-ibenkovic-dugo-selo.skole.hr/?news_id=604#mod_news

Osnovna škola Stjepan Radić, Božjakovina
http://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/?news_hk=1&news_id=4073&mshow=290#mod_news

Osnovna škola Nikole Tesle, Zagreb 
http://os-ntesle-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=514&mshow=795#mod_news