Udruga preventivni program o sigurnosti u cestovnom prometu

PREVENTIVNI PROGRAM O SIGURNOSTI U CESTOVNOM PROMETU udruga je osnovana radi zauzimanja za sigurnost prometa, smanjenje broja prometnih nesreća,  broja smrtno stradalih i teško ozlijeđenih osoba, a fokus je na najugroženije sudionike cestovnog prometa.

U svom radu udruga se bavi preventivnim odgojem sudionika u prometu s posebnim osvrtom na djecu, pješake i bicikliste, a praćenjem, istraživanjem i educiranjem unapređuje postojeća znanja i vještine sudionika u prometu, podižući tako razinu prometne kulture i važnosti zaštite okoliša, te osvještava javnost o stanju sigurnosti prometa, opsegu i posljedicama stradavanja u prometu.

Ciljevi PPSP-a su:

  • Utjecati na povećanje sigurnosti u cestovnom prometu.
  • Promicati prometnu problematiku kao važnu za cjelokupno društvo.
  • Ostvarivanje više razine sigurnosti svih sudionika u prometu s naglaskom na djecu, pješake i bicikliste kao najugroženije sudionike u prometu.
  • Smanjenje ukupnog broja poginulih, teško i lakše ozlijeđenih osoba u cestovnom prometu, s posebnim naglaskom na djecu.
  • Aktivno promicanje prometne kulture, te podizanje razine svijesti, odgovornosti i znanja u svrhu smanjenja udjela nepropisnog i rizičnog ponašanja u prometu kod svih sudionika cestovnog prometa s naglaskom na djecu.
  • Javno djelovanje u svrhu isticanja značaja sigurnosti cestovnog prometa.
  • Educiranje mladih o opasnostima cestovnog prometa, prometnoj kulturi i zaštiti okoliša.
  • Stvaranje predispozicije kod djece za odgovornije ponašanje u ulozi budućih vozača

Od samog početka rada, u svrhu ostvarivanja ciljeva definiranih Statutom, udruga djeluje u suradnji s tvrtkom Mini auti. U ovoj simbiozi, udruga je organizator preventivnih aktivnosti na nacionalnoj razini tijekom godine, pri čemu angažira potrebne resurse koje posjeduje tvrtka partner. Suradnjom ove dvije organizacije nastala je kompletna i strukturirana aktivnost za djecu pod nazivom „Program prometne kulture za najmlađe“.