EdukacijeSlider

EDUKACIJA O PROMETU​

Djeca o prometu uče kroz dva dijela edukacije: teorijski i praktični dio. Teorijski dio u trajanju od 45 minuta provodi se u prostorijama škole . U teorijskom predavanju predavači (pod nadzorom stručnih suradnika škole) obučavaju polaznike o prometnoj kulturi i pravilima putem multimedijskog prikaza stvarnih situacija i rizika u prometu.

Drugi dio je praktični i odvija se na školskom igralištu ili u sportskoj dvorani gdje se postavlja mobilni prometni poligon na kojemu dijete kroz samostalno upravlja prilagođenim vozilom za obuku, te ima priliku uočiti poteškoće iz perspektive vozača, a sve u svrhu da postane što bolji pješak. Dijete po prvi put ima priliku osobno uvidjeti što znači biti vozač automobila u kontroliranim uvjetima. Vozila za obuku didaktički su prilagođena uzrastu od 7 do 12 godina. Policijski službenici asistiraju i nadziru edukaciju o prometu, te sudjeluju i nadovezuju se specifičnim temama i vlastitim iskustvima.

EDUKACIJA O PROMETU​ Read More »

RADIONICA OSNOVA PRVE POMOĆI

Nakon prometnog poligona slijedi praktična radionica prve pomoći u trajanju 30 do 45 minuta, ovisno o broju učenika, koju dobrovoljno provodi lokalno društvo Crvenog križa po želji i u dogovoru s osnovnom školom. Edukaciju može održati i naš educirani tim prve pomoći. Edukacija se provodi u predviđenoj prostoriji ili na otvorenom. Na početku radionice polaznike se upoznaje s važnosti i idejom edukacije. Ukratko se ponavljaju brojevi hitnih te se nakon demonstrira poziv prema službenicima hitne pomoći. Naglašava se važnost onih informacija koje je pri tom pozivu nužno reći. Polaznicima se ukazuje na to da sami sebi ili drugima mogu pomoći pri nekim ozljedama. Otvaranjem kutije prve pomoći imenuju se svi dostupni materijali i definira se njihova upotreba. Nakon toga djeca imaju priliku naučiti kako postupiti kada su u pitanju lakše ozljede ili kako postupiti u određenim situacijama i važnost pozivanja hitnih službi u slučaju ozbiljnih nesreća ili nezgoda.

RADIONICA OSNOVA PRVE POMOĆI Read More »

RADIONICA ZAŠTITA OD POŽARA ZA DJECU

Po provedenoj obuci o prvoj pomoći slijedi radionica protupožarne zaštite za djecu u trajanju 30 do 45 minuta, ovisno o broju učenika, koju dobrovoljno provode timovi lokalnih jedinica vatrogasnih društava (DVD, JVP ili VP) po želji u dogovoru s osnovnom školom. Edukacija se provodi na otvorenom, uz prometni poligon. Na edukaciji vatrogasci sudjeluju s svojim vozilima i opremom te edukativnim materijalima. Polaznike se upoznaje s važnosti zaštite od požara, opasnim aktivnostima koje mogu izazvati požar, te načinima prevencije istog. Ponavlja se broj telefona vatrogasne službe. Djeci se pokazuje unutrašnjost i oprema vatrogasnog vozila, te standardna oprema vatrogasca. Nakon toga se djeci prikazuje vježba s brentačama, tj. gađanje mete vodenim mlazom. Po završetku vježbe, polaznicima se dijele materijali vatrogasne tematike.

RADIONICA ZAŠTITA OD POŽARA ZA DJECU Read More »

RADIONICA ZAŠTITA OD MINSKO-EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Iznimno, edukacija o zaštiti od minsko-eksplozivnih sredstava provodi se na područjima županija koje su zagađene minama iz ratnog razdoblja. Nakon završenih prethodnih radionica, provodi se obuka o zaštiti od mina u trajanju do 30 minuta. Obuku vodi tim Hrvatskog centra za razminiranje dobrovoljno, po želji i u dogovoru s osnovnom školom. Polaznike se upoznaje s činjenicom da postoji opasnost o mina u područjima na kojima žive. Naglašava se važnost izbjegavanja takvih područja, tj. da ne prilaze područjima s posebnom oznakom za oprez od mina. Učenicima se demonstrira kakve minske naprave postoje, objašnjava se djelatnost pirotehničara. Djecu se upućuje na valjane reakcije u slučaju susreta s minama.

RADIONICA ZAŠTITA OD MINSKO-EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA Read More »


Warning: Undefined array key "src" in /home/kkponikvehr/jumicar.net/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/loader.php on line 87

Warning: Undefined array key "dependencies" in /home/kkponikvehr/jumicar.net/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/loader.php on line 87

Warning: Undefined array key "version" in /home/kkponikvehr/jumicar.net/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/loader.php on line 87