Generalni Pokrovitelji

Partneri u programu

Previous
Next

prijatelji

Previous
Next
O nama

PROGRAM PROMETNE KULTURE ZA NAJMLAĐE

O Programu

Program se uspješno u Europi provodi već gotovo 30 godina, a njegovi ciljevi i koncepcija u RH usklađeni su sa strateškim ciljevima Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011.-2020., kao i s Nacionalnim planom sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2020-2030 te sa svim relevantnim međunarodnim dokumentima. Provodi se u prostoru škola, a namijenjen je učenicima 2. i 3. razreda osnovnih škola. Sastoji od dvije međusobno povezane interaktivne komponente:

1. Teoretski dio:

 posebno educirani predavači, educiraju polaznike pomoću multimedijskog prikaza stvarnih rizika u prometu kao i o značenju horizontalne i vertikalne signalizacije;
 u ovom dijelu djeca usvajaju teoretska znanja o pravilnom/nepravilnom ponašanju pješaka i biciklista, ponašanju u javnom prijevozu, svrsi reflektirajuće odjeće te raspoznavanju zvučnih signala u prometu.

2. Praktični dio “mobilni poligon”:

 Mobilni poligon je realna simulacija stvarnog prometa koji se sastoji od semafora, prometnih znakova, graničnika, pješačkih prijelaza, mini automobila na benzinski pogon i drugih didaktičkih pomagala koja su prilagođena uzrastu djece.
 Cilj ovog dijela programa je da djeca dobiju mogućnost iz perspektive vozača uvidjeti što znači upravljati pravim automobilom, odnosno što znači: zaustaviti/pokrenuti automobil, procijeniti brzinu kretanja nadolazećeg automobila, što za vozača znači napetost, adrenalin, strah, koncentracija, umor, orijentacija, motoričke sposobnosti, dezorijentacije i dr., a sve kako bi postali bolji pješaci

Ovaj se program u Republici Hrvatskoj provodi od 2013. god u osnovnim školama na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko zagorske, Međimurske, Ličko Senjska, Brodsko Posavske, Osječko Baranjske, Vukovarsko Srijemske i Šibensko kninske županije. Isto tako program se provodi kroz razne manifestacije preventivno edukativnog karaktera, uz koordinaciju s ravnateljstvom MUP-a.

U programu sudjeluje preko 200 osnovnih škola sa svojim pripadajućim područnim školama a kroz program je do sada prošlo cca. 70.000 učenika. Isto tako odrađen je veliki broj manifestacija van školskih institucija kroz koje je prošlo veliki broj djece. Struktura sudionika koji sudjeluju u programu su uzrasti drugih, trećih i četvrtih razreda osnovnih škola, tj. u dobi od 6 do 12 godina.

Kvalitativni podatci se mogu sagledati iz analize evaluacijskog upitnika koji je ispunjavan u svakoj školi gdje je proveden Program. Evaluacijski upitnik se sastoji od sedam pitanja s pod pitanjima koje ispunjavaju ovlaštene osobe škole (pedagog, psiholog i ravnatelj) koje su bile nazočne pri izvođenju edukacije, skupa s djecom polaznicima. Jedan od pokazatelja kvalitete Programa je i činjenica da je, u svim školama u kojima je Program proveden, uprava škole, vijeća roditelja i vijeća učitelja dala suglasnost i preporuku da se Program provodi i u sljedećoj školskoj godini.

S obzirom na to da je ovaj program-edukacija djece o sigurnosti u cestovnom prometu prvi put praktično zaživio u RH u 2013. god. svjesni smo činjenice da za realizaciju i provedbu ovog programa u RH zahtjeva dosta upornosti, snage, entuzijazma i jako puno fleksibilnosti u svakom pogledu. Prva i najteža odluka donesena je u 2013. god, kad smo se odlučili za ovaj pothvat, jer nam je želja da ovaj program zaživi i opstane kao i u ostatku Europe, kako bi i naša djeca imala pravo na kvalitetnu edukaciju u cestovnom prometu. Stoga se nadamo da upravo institucija kao što je Nacionalni program sigurnosti u cestovnom prometu u RH će nam biti i dalje od velike potpore i podrške u ispunjenju našeg cilja: Aktivno doprinositi smanjenju djece kao žrtava u cestovnom pometu.

Tijekom provedbe Projekta kroz prethodne 7-8 godina u svakodnevnoj komunikaciji s ravnateljima, učiteljima, roditeljima i školskom djecom te temeljem rezultata evaluacije rađene su izmjene koje su imale za cilj podizanje kvalitete Programa posebice u smislu uključivanja novih partnera (policija, crveni križ, vatrogasci, centar za razminiranje) koji su o temi sigurnosti djece u prometu progovarali iz svoje perspektive, što je u konačnici Programu dalo dodatnu vrijednost.

Program je osmišljen i pokrenut 1989. godine u Finskoj. Program je utemeljen na pedagoškim standardima i načelima koja su važna za rad s djecom, a fokus navedenog Programa je usmjeren na edukaciju djece, kao jedne od najranjivijih skupina sudionika u prometu, o opasnostima u prometu, kako bi se smanjila vjerojatnost njihovog stradavanja. Glavna ideja Programa je da djeca lakše usvajaju znanja kroz igru, nego pukim memoriranjem informacija: „Reci mi i zaboravit ću; Pokaži mi i možda ću zapamtiti; Uključi me i sigurno ću razumjeti“.

Tijekom godina program se temeljem originalne ideje proširio izvan granica Njemačke te se sada provodi u velikom broju europskih (Finska, Grčka, Portugal, Turska, Slovenija, Austrija i Hrvatska) i svjetskih (Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati) zemalja. U programu sudjelovalo je preko milijun djece i sva pozitivna i negativna iskustva stečena kroz provedbu ovog Programa iskorištena su kako bi se Program unaprijedio i poboljšao.

Kvaliteta programa prepoznata je i na europskoj razini sukladno čemu je navedeni Program jedan od potpisnika Europske povelje za sigurnost cestovnog promete Europske Komisije (The European Road Safety Charter).

Program u Republici Hrvatskoj modificiran je tako da su uvažene specifičnosti provedbe preventivnih programa u Republici Hrvatskoj, a pri čemu su korišteni rezultati istraživanja koje je proveo Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji i Istarskom županijom kroz projekt „Zajednice koje brinu: razvoj, implementacija i evaluacije prevencije“.

Moto ovog programa je: “Jedan dan – jedna škola”

– Pridonijeti smanjenju broja smrtno stradale i ozlijeđene djece u prometu
– Povećati stupanj prometne kulture među djecom, ali i u široj zajednici
– Senzibilizirati širu javnost na važnost brige o najmlađim sudionicima u prometu
– Poboljšanje kvalitete života kroz sigurniju mobilnost djece

– Educirati djecu o pravilnom i nepravilnom ponašanju u prometu (pješaka, biciklista i vozača)
– Educirati djecu o značenju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije
– Ukazati djeci na važnosti korištenja sigurnosnih pojasa i zaštitne kacige
– Naučiti djecu kako da prepoznaju i reagiraju na opasne situacije u prometu

Program se provodi u partnerstvu s drugim subjektima: MUP RH-razmjena informacija i koordinacija aktivnosti; Crveni Križ RH- razmjena informacija i koordinacija aktivnosti; te pojedine Vatrogasne postrojbe- razmjena informacija i koordinacija aktivnosti kao i Hrvatski Centar za razminiranje.

Program u vidu edukacija se kontinuirano predstavlja putem:
-svoje Internet stranice www.jumicar.net

-svog Facebook profila (https://www.facebook.com/JumicarHR/)


Osim toga aktivnosti programa u odgojno-obrazovnim školama gotovo uvijek su popraćene lokalnim medijima (tiskani, radio i televizijskim), kao i školskim glasilima. Također javne manifestacije u kojima program sudjeluje ,zahvaljujući svojoj atraktivnosti,redovito su praćena medijima s nacionalne razine, a prema dosadašnjem iskustvu mediji su uvijek pokazali interes za program te su o njemu redovito izvještavali. Uspijemo li svojim djelovanjem spasiti samo jedan dječji život smatrat ćemo svoju misiju ispunjenom.

Oprezno u prometu !!!

Generalni pokrovitelji

Partneri programa

Previous
Next

Prijatelji programa

Previous
Next