RADIONICA ZAŠTITA OD MINSKO-EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Iznimno, edukacija o zaštiti od minsko-eksplozivnih sredstava provodi se na područjima županija koje su zagađene minama iz ratnog razdoblja. Nakon završenih prethodnih radionica, provodi se obuka o zaštiti od mina u trajanju do 30 minuta. Obuku vodi tim Hrvatskog centra za razminiranje dobrovoljno, po želji i u dogovoru s osnovnom školom. Polaznike se upoznaje s činjenicom da postoji opasnost o mina u područjima na kojima žive. Naglašava se važnost izbjegavanja takvih područja, tj. da ne prilaze područjima s posebnom oznakom za oprez od mina. Učenicima se demonstrira kakve minske naprave postoje, objašnjava se djelatnost pirotehničara. Djecu se upućuje na valjane reakcije u slučaju susreta s minama.


Warning: Undefined array key "src" in /home/kkponikvehr/jumicar.net/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/loader.php on line 87

Warning: Undefined array key "dependencies" in /home/kkponikvehr/jumicar.net/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/loader.php on line 87

Warning: Undefined array key "version" in /home/kkponikvehr/jumicar.net/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/loader.php on line 87